تکنیک های مختلف کار روی جیر

پاستل گچی روی جیر

 چگونگی کار با پاستل گچی روی پارچه جیر و یا مقوای  جیربه هنرجوآموزش داده میشود.

مداد رنگی روی جیر

چگونگی کار با مداد رنگی روی پارچه جیر و یا مقوای  جیر به هنرجوآموزش داده میشود.

 رنگ روغن روی جیر

چگونگی کار با رنگ روغن  روی پارچه جیر و یا مقوای  جیر و نیز بنا به اقتضای طرح انتخابی ایجاد بافت های متنوع  به هنرجو آموزش داده میشود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

/ 0 نظر / 19 بازدید