اهداف مجتمع آموزشی دنیای رنگ

تبیین اهداف مجتمع آموزشی  دنیای رنگ  در گرو تحلیل روند کاری این آموزشگاه از ابتدای تاسیس تا کنون می باشد که آن را میتوان به صورتی که در ذیل آورده شده تقسیم بندی کرد:

 دوره اول- روند کاری آموزشگاه از سال 1380 تا پایان تیرماه13٨٨  

دوره  دوم- روند کاری آموزشگاه از اول مرداد ماه سال 1380تا کنون                  

 در دوره اول فعالیت های آموزشی این مرکز, فعالیت ها  و اجرای دوره های آموزشی در راستای سه زیر شاخه از رشته صنایع دستی و هنر بود , که شامل آموزش نقاشی در سطح درجه 2، آموزش نقاشی د ر سطح درجه  1 ، آموزش نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه  می باشد .

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

 از آنجا که جلب رضایت روز افزون هنرجویان در راس اهداف این آموزشگاه قرار داشته و دارد سعی گردید  با افزایش زیر شاخه ها ونیز افزایش تبادلات هنری در سطح کشورهای همسایه نظیرترکیه درجهت این مهم گام های بزرگی برداشته شود. به این ترتیب گسترش زیر شاخه ها از سه زیرشاخه به پنج زیر شاخه  و گسترش تبادلات هنری از ویژگی های شاخص دوره دوم فعالیت های این مرکز بوده که مبین اهداف زیر است

1.  جلب رضایت هر چه بیشترهنرجویان

2.  اموزش هنرجو در پنج دوره آموزشی شا مل:

نقاشی درجه2

نقاشی درجه 1

نقاشی و رنگ آمیزی روی پارچه

تذهیب

مینیاتور

3.   تربیت مربیان زبده و کار آزموده و معرفی آنها به مراکز مختلف هنری جهت تدریس       

4.   برگزاری نمایشگاه آثارهنری هنر جویان به صورت گروهی                                   

 

 

font-weight: normal; line-height: normal; font-style: normal; font-variant: normal;span style=rtl

/ 0 نظر / 20 بازدید