تکنیک کار روی سرامیک

سرامیک / کار با رنگ های مخصوص

راهنمایی های لازم جهت انتخاب طرح مناسب و انتقال آن روی سرامیک به  هنرجو آموزش داده میشود. پس از آن نحوه  خمیر ریزی ورنگ آمیزی آن با رنگ های مخصوصبه هنرجو آموزش داده میشود.

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

/ 0 نظر / 20 بازدید