پاستل روغنی

تکنیک پاستل روغنی/ منظره– طرح انتخابی

تکنیک پاستل روغنی/  کمپوزیسیون

 در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

 شرح مدرک مقطعی  پاستل  

طول دوره آموزشی:١٣٠ ساعت

زمان آموزش نظری:٤٥ ساعت

زمان آموزش عملی:٨٥ ساعت

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید