تکنیک زغال

تکنیک زغال/ گراف/طرح انتخابی

تکنیک زغال/ تک رنگ با رنگ زمینه/ طرح انتخابی

تکنیک زغال/ زغال و پاستل گچی سفید/ طرح انتخابی

تکنیک زغال/ در آوردن طرح با پاک کردن/ طرح انتخابی

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید