تکنیک آب مرکب

تکنیک آب مرکب سیاه -سفید /  طرح انتخابی - طرح گل

طراحی روی مقوا

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه رنگ آمیزی طرح آموزش داده میشود.

چند تکنیک مختلف زمینه آموزش داده میشود.

در صورت لزوم استفاده از لاک غلط گیر و میسکیت برای جلوگیری آغشته شدن به رنگ  آموزش داده میشود.

تکنیک آب مرکب رنگی/ طرح انتخابی - معمارری

طراحی روی مقوا

چگونگی انتخاب طرح و پیاده کردن آن روی مقوا آموزش داده میشود.

نحوه رنگ آمیزی طرح و تقدم و تاخر در رنگ آمیزی آموزش داده میشود.

چند تکنیک مختلف زمینه آموزش داده میشود.

خمار_قلم گیری80

در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود.  

/ 0 نظر / 20 بازدید