تکنیک آکرلیک

تکنیک آکرلیک / روی بوم نقاشی

چند تکنیک مختلف کار با آکرلیک روی بوم آموزش داده شده و بنا به اقتضای طرح های انتخابی استفاده از خمیر برای برجسته سازی و ایجاد بافت آموزش داده میشود.

 

تکنیک آکرلیک / روی مقوای ماکت

چگونگی کار با رنگ های آکرلیک روی مقوای ماکت و ایجاد بافت های مختلف (بنا به اقتضای طرح انتخابی) به هنرجوآموزش داده میشود.

 

 در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

شرح مدرک مقطعی نقاش آکرلیک

طول دوره آموزشی:٢٠٣ساعت

زمان آموزش نظری:٥٦ساعت

زمان آموزش عملی:١٤٧ ساعت

/ 0 نظر / 19 بازدید