تکنیک های دوره آموزشی نقاش درجه 2

دوره آموزشی درجه 2 شامل تکنیک های طراحی و آبرنگ،گواش، مداد رنگی ،راپید و رواننویس رنگی ، آب مرکب ،پاستل گچی ، پاستل روغنی  وزغال  است.

 

قبل از آموختن تکنیک گواش هنرجو رنگ سازی (ساخت 50 رنگ متنوع با گواش) را فرا میگیرد.

 

همزمان با  آموزش تکنیک آبرنگ روش های طراحی و اندازه گیری اجسام آموزش داده میشود.

در در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید