بیو گرافی مدیر ومربی مجتمع آموزشی دنیای رنگ

مهري موحدي                                        

متولد 1340                         

از كودكي علاقه فراواني به فعاليت هاي هنري نشان مي داد. وي شاخه هاي متعدد هنري از جمله خياطي ،گلسازي ، سوزن دوزي ، مرواريد بافي ، گلچيني و... را دنبال كرد ولي چنان شيفته هنر بود كه هيچكدام وي را راضي نمي كرد.

در نوجواني مشغول به تحصيل  در هنرستان عالی گلدوست شد وبا معدل 18 از اين هنرستان فارغ التحصيل شد. پس از اخذ ديپلم به تدريس رشته هاي  خياطي، گلدوزي ، گلچيني و...پرداخت.

سال70 دركشورتركيه ساكن شد و در آنجا با خانمي كه استاد رشته نقاشي بود آشنا شد واز او تكنيك هاي نقاشي ونقاشي روي پارچه را آموخت.

اينجا بود كه احساس كرد گم شده خويش را پيدا كرده است.

به مدت سه سال در خانه فرهنگاین کشور مشغول به تدريس بود ونمايشگاه هاي متعددي را در شاخه هاي مختلف هنري در اين كشور برگزار كرد.

در سال73 به ايران بازگشت ومشغول به تدريس در دبيرستان هاي دخترانه شد وهمزمان كلاس هاي آزاد نقاشي را برگزار مي كرد.

از سال 74 تا76 موفق به اخذ مدرك مربي گري نقاشي ونقاشي روي پارچه از سازمان فني حرفه اي  شد.

سال  79 در آزمون دانشگاه شركت كرد و در رشته نگارگري نقاشی ایرانی قبول شد،همزمان پروانه تاسيس آموزشگاه را از سازمان آموزش فني حرفه اي كشور اخذ نمود ، در سال 80 آموزشگاه د نياي رنگ را تاسيس و در سال 83 مجوز شروع به كار را ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را دريافت كرد.

سال88 موفق به اخذ مدرك پداگوژي ، تذهيب ومينياتور از سازمان فني حرفه اي شد.

وي هم اكنون مشغول به تدريس در مجتمع آموزشی دنياي رنگ ودبيرستانها و برگزاري نمايشگاه هاي  متعدد نقاشي است.

 گالري آثار مهري موحدي

 

خط در گرافيك موسوي_اثر مهري موحديrtlfont-family: arial black,avant garde;

/ 0 نظر / 64 بازدید