تکنیک پاستل گچی

تکنیک پاستل گچی /  طرح منظره با درخت کم

طراحی روی مقوای پاستل

 چگونگی انتخاب طرح و رنگ مقوا و نحوه پیاده کردن طرح روی مقوا آموزش داده میشود.

بنا به اقتضای طرح ممکن است برجسته کردن بعضی از قسمت ها آموزش داده شود.

نحوه رنگ آمیزی طرح و تقدم و تاخ در رنگ آمیزی آموزش داده میشود

در صورت لزوم استفاده از مداد کنته برای پرداخت کار  آموزش داده میشود.

شیوه و زمان استفاده از اسپری فیکساتیو آموزش داده میشود.

 تکنیک پاستل گچی / طرح منظره پر درخت

تکنیک پاستل گچی/ کمپوزیسیون

 تکنیک پاستل گچی/  چهره

 در تکنیک های آبرنگ ،رنگ روغن ،آکرلیک،گواش،مدادرنگی،سیاه قلم، پاستل، نقاشی روی چرم ،نقاشی روی مس ، نقاشی روی سفال، نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ،نقاشی روی چوب وخوشنویسی  پیشرفته(عالی وممتاز) ،خوشنویس مقدماتی مدرک مقطعی فنی حرفه ای ارائه میشود. 

شرح مدرک مقطعی  پاستل

طول دوره آموزشی:١٣٠ ساعت

زمان آموزش نظری:٤٥ ساعت

زمان آموزش عملی:٨٥ ساعت

 

/ 0 نظر / 23 بازدید